Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Обстеження будівель і споруд

Обследование зданий и сооружений

Обстеження будівель (споруд) – це процедура визначення технічного стану будівель (споруд). На основі результатів (фактичних значень контрольованих параметрів) технічного обстеження будівлі або іншої споруди можна оцінити придатність об'єкта для подальшої експлуатації, реконструкції або визначити необхідність у відновленні, посиленні, ремонті будівельних конструкцій.

Технічне обстеження будівель також включає в себе обстеження будівельних конструкцій для визначення змін їх властивостей, деформаційних ушкоджень, недоліків і фактичної несучої здатності будівельних конструкцій будівлі.

Коли проводиться технічне обстеження будівель і споруд?

Причинами для проведення технічного обстеження будівель можуть служити: закінчення терміну експлуатації будівлі (споруди), виявлення різного роду дефектів і пошкоджень в ході технічного обслуговування, результати стихійних лих, аварій і пожеж, відсутність проектно-технічної документації та ін.

У перший раз технічне обстеження будівель і споруд необхідно провести не пізніше, ніж через два роки після їх введення в експлуатацію. Після цього обстеження будівель і споруд повинно проводиться не менше одного разу на п'ять років, а при несприятливих умовах експлуатації - не менше одного разу на три роки.

Объект обследования

Ми використовуємо найсучасніше обладнання для проведення технічного обстеження будівель і споруд, що дозволяє нам отримати і надати замовнику найбільш точну оцінку технічного стану будівельних конструкцій, виявити недоліки і дати рекомендації для подальшої безпечної експлуатації.

Оцінка технічного стану та паспортизація виробничих будівель і споруд проводиться фахівцями нашої компанії відповідно до правил проведення технічного обстеження будівель, згідно з  НПАОП 45.2-1.01-98 «Правила обстеження оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд».

Проведення технічного обстеження будівель і споруд

Технічне обстеження будівель і споруд проводиться в два етапи:

 • Попереднє (візуальне) обстеження будівлі (споруди);
 • Детальний (інструментальне) обстеження будівлі (споруди).

Попереднє технічне обстеження будівель (споруд) включає в себе: огляд, візуальне обстеження конструкцій будівлі, ознайомлення з проектною і виконавчою документацією, виконання обмірних робіт, орієнтовну оцінку стану будівельних конструкцій і будівлі в цілому, розробка плану для подальшого обстеження будівлі.

Детальний технічне обстеження будівель (споруди), в свою чергу, включає: детальне вивчення проектної та виконавчої документації, проведення випробувань міцності бетону обстежуваних конструкцій будівлі (споруди), взяття проб матеріалу, визначення розмірів деформацій швів та стиків, ширини розкриття та глибини тріщин, товщини захисного шару бетону та інші випробування і способи обстеження будівель (споруди), необхідні для складання звіту за результатами обстеження будівлі.

Звіт про технічний стан будівлі (споруди) за підсумками обстеження будівлі або споруди включає в себе:

 • оцінку технічного стану будівельних конструкцій (категорію технічного стану);
 • результати обстеження будівлі (споруди), що обґрунтовують прийняту категорію технічного стану будівельних конструкцій, об'єкта в цілому;
 • обґрунтування найбільш вірогідних причин появи дефектів і пошкоджень в конструкціях, виявлених в ході обстеження будівлі (споруди);
 • оцінку фізичного зносу будівельних конструкцій та інженерних систем будівлі відповідно до нормативних вимог;
 • рекомендації з проведення ремонтно-відновлювальних робіт з усунення виявлених у ході обстеження дефектів і пошкоджень конструкцій. При необхідності, розробка варіантів підсилення конструкцій або вузлів будівлі в цілому.
 • результати обмірних робіт (плани, фасади, розрізи, і т.д.) в програмі AutoCAD.
 • схеми і відомості дефектів і пошкоджень з фіксацією їх місць і характеру, а також посиланням на фотоматеріали, в тому числі схеми місць виробок, розтинів, зондування конструкцій;
 • фотоматеріали об'єкта з описом виявлених в ході обстеження будівлі (споруди) дефектів і пошкоджень;
 • результати визначення міцності властивостей матеріалів застосованих в конструкціях будівлі шляхом проведення інструментальних випробувань неруйнівними методами контролю, а так само лабораторні випробування (при необхідності).

Фахівці нашої компанії якісно виконають всі необхідні роботи з технічного обстеження будівель (споруд) в максимально стислі терміни. А гнучка цінова політика дозволить визначити найбільш оптимальний варіант для кожного клієнта.

Наша компанія виконує роботи з обстеження будівель на території всієї України.