Рухоме обладнання, що працює під тиском /
Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Главная / Послуги / Психофізіологічна експертиза

Психофізіологічна експертиза

Центр психофізіологічної експертизи працівників.

У структурі ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» функціонує Центр психофізіологічної експертизи (ПФЕ) працівників.

ПФЕ є однією зі складових медичних оглядів працівників певних категорій («Порядок проведення оглядів працівників певних категорій» наказ Міністерства охорони здоров'я від 21 травня 2007р. № 246). Загальний медичний висновок про профпридатність має прийматися на підставі проведення медичного огляду з урахуванням психіатричного, наркологічного і психофізіологічного обстеження (п.2.13 наказу МОЗ № 246 від 21.05.07г.).

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про охорону праці»: «... До виконання робіт підвищеної небезпеки та потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.» Крім того психофізіологічне обстеження є обов'язковою вимогою при проходженні медичних оглядів працівників.

Враховуючи вищевикладені вимоги чинного законодавства і нормативно-правових актів з охорони праці, Центр психофізіологічної експертизи при ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» проводить психофізіологічну експертизу на високому професійному рівні і з використанням спеціальних засобів: Програмний комплекс "Програмний тестовий комплекс для психофізіологічного відбору спеціалістів, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Версія №1 ". визнаний придатним МОЗ до застосування в галузі охорони здоров'я.

За результатами психофізіологічної експертизи надається юридичний документ з висновками професійної групи придатності даного виду роботи.

У своїй роботі підрозділ керується чинним законодавством, в тому числі:

  • Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 № 1107.
  • Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246.
  • Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 року № 15.
  • Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений спільним наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці від 23 вересня 1994 року № 263/121