Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Главная / Послуги / Сертифікація персоналу

Сертифікація персоналу

1. Сертифікація фахівців з неруйнівного контролю (НК)

В 2021 році Орган сертифікації персоналу ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» розширив сферу діяльності, і почав здійснювати сертифікацію фахівців з неруйнівного контролю.

Основною метою сертифікації фахівців з НК є, зокрема, реалізація заходів щодо підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення відповідної кваліфікації персоналу, який повинен виконувати неруйнівний контроль машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог міжнародних стандартів і національних Технічних регламентів.

Крім того, сертифікація персоналу надає:

 • впевненість в якості роботи персоналу;
 • вибір кваліфікованого персоналу на ринку праці;
 • можливість підтримувати і покращувати стандарти якості в організації через контроль і підвищення професіоналізму своїх працівників;
 • можливість домогтися ефективності, стабільності і якості роботи, а отже, високих економічних результатів організації;
 • підвищення якості послуг, що надаються і конкурентоспроможності підприємства та його продукції, збільшення доходів за рахунок виконання роботи кваліфікованим персоналом.

Сертифікацію фахівців з НК в Україні (як і в усьому іншому світі) проводять на 1, 2 і 3 (найвищий) кваліфікаційні рівні відповідно до вимог ДСТУ EN ІSO 9712 «Неруйнівній контроль. Кваліфікація и сертифікація персоналу неруйнівного контролю» (EN ISO 9712 «Non-destructive testing. Qualification and certification of personnel for non-destructive testing», IDT).

Орган сертифікації персоналу ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» проводить сертифікацію фахівців за такими методами неруйнівного контролю:

 • візуальний (VT)
 • капілярний (РТ)
 • магнітопорошковий (МТ)
 • ультразвуковий (UT)
 • інфрачервоний термографічний (ТT),

в таких секторах:

Сектори за технологією виготовлення продукціїСектори промисловості
1) литво (c); 6) виробництво (охоплює: c, f, w, t, wp);
2) поковки (f); 7) контроль перед введенням та у процесі експлуатації, включно з виробництвом (охоплює: c, f, w, t, wp);
3) зварні з’єднання (w); 8) залізничний транспорт та вироби для нього (охоплює: c, f, w, t, wp);
4) труби і трубопроводи (t); 9) авіаційно-космічна промисловість (охоплює: c, f, w, t, wp);
5) прокат (wp), за винятком поковок. 10) атомна енергетика (охоплює: c, f, w, t, wp).
Контроль зварних з'єднань, наплавленого металу, основного металу (поковок, литва, прокату, труб)  в процесі виготовлення, експлуатації та ремонту обладнання та трубопроводів атомних енергетичних установок та інших елементів атомних електростанцій.

Стандартом ДСТУ EN ISO 9712 передбачаються наступні види сертифікації фахівців НК всіх трьох рівнів кваліфікації:

 1. первинна (initial certification) – сертифікація кандидата, яка вперше проводиться за трирівневою системою кваліфікації у відповідності до вимог стандарту ДСТУ EN ISO 9712;
 2. продовження (renewal)  – продовження терміну дії сертифіката у зв'язку із закінченням першого терміну дії сертифіката;
 3. ресертифікація (recertification) – сертифікація кандидата після закінчення другого терміну дії сертифіката;
 4. розширення сфери сертифікації (certification in a new sector) – сертифікація в новому секторі продукції або промисловому секторі при наявності у фахівця діючого сертифіката 1, 2 або 3 рівня кваліфікації з даного методу НК.

Сертифікацію може пройти будь-який фахівець незалежно від місця роботи і проживання, якщо рівень його підготовки відповідає мінімальним вимогам ДСТУ EN ISO 9712 та прийнятний для Органу сертифікації.

2. Сертифікація персоналу зварювального виробництва

Належна кваліфікація персоналу завжди була одним з ключових аспектів випуску якісної, надійної та безпечної продукції, яка користується на вітчизняних та світових ринках найбільшим попитом.

Підтвердження кваліфікації персоналу третьою незалежно стороною – одна з ключових вимог більшості національних та міжнародних нормативних документів, і законодавчих актів у сфері технічного регулювання випуску промислової продукції та підтвердження  її відповідності певним вимогам.

Як правило, основні вимоги до випуску продукції, яка підлягає обов’язковій оцінці відповідності, викладені в Технічних регламентах України, а в країнах Європейського Союзу – в Директивах Європейського парламенту. 

В міжнародній та європейській практиці оцінкою відповідності кваліфікації персоналу певним вимогам, як правило, займаються незалежні Органи з оцінки відповідності, якими і є Органи із сертифікації персоналу.

В 2015 році при ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» був створений і розпочав свою діяльність Орган із сертифікації персоналу (ОСП), який здійснює сертифікацію персоналу зварювального виробництва (зварників, операторів, наладчиків) відповідно до вимог наступних гармонізованих нормативних документів:

 • ДСТУ EN ISO 9606-1:2018 «Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі» (EN ISO 9606-1:2017, IDT; ISO 9606-1:2013, IDT).
 • EN ISO 9606-1:2017 «Qualification testing of welders. Fusion welding. Part 1: Steels».
 • ДСТУ ISO 9606-2:2008 «Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави» (ІSO 9606-2:2004, ІDT).
 • EN ISO 9606-2:2004 «Qualification test of welders. Fusion welding. Part 2: Aluminium and aluminium alloys».
 • ДСТУ ISO 14732:2014 «Персонал зварювального виробництва. Атестаційне випробовування операторів автоматичного зварювання плавленням та наладчиків контактного зварювання металевих матеріалів» (ІSO 14732:1998, ІDT).
 • EN ISO 14732:2013 «Welding personnel. Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials».

Випробувальна база ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» оснащена необхідним обладнанням для проведення кваліфікаційних випробувань відповідно до вимог вищезазначених нормативних документів.

За згодою сторін кваліфікаційні випробування кандидатів можуть проводитись на території замовника з використанням його матеріально-технічної бази.

Персонал та екзаменатори ОСП мають необхідну кваліфікацію та досвід у сфері сертифікації персоналу зварювального виробництва. Керівник Органу має кваліфікацію IWE (International Welding Engineer.)