Рухоме обладнання, що працює під тиском /
Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Схеми сертифікації

1. Порядок сертифікації фахівців з неруйнівного контролю   

Сертифікацію може пройти будь-який фахівець незалежно від місця роботи і проживання, якщо рівень його підготовки відповідає мінімальним вимогам ДСТУ EN ISO 9712 та прийнятний для Органу сертифікації.

Підставою для початку робіт є подача заявки на сертифікацію Ф 9.1-03. Заявка може бути подана як від організації (підприємство заявник – роботодавець), так і від кандидата (фізична особа).

Кандидат повинен мати:

 • вік не молодше 18 років;
 • базову освіту (не нижче середньої) – для 1 та 2 рівнів кваліфікації, вищу технічну освіту (бакалавр, спеціаліст або магістр) – для 3 рівня кваліфікації;
 • практичний досвід, набутий під кваліфікованим наглядом;
 • гостроту зору, що задовольняє встановленим вимогам

У загальному вигляді, схема сертифікації персоналу з неруйнівного контролю, включає наступні етапи:

Порядок сертифікації фахівців з неруйнівного контролю

* До Заявки, залежно від виду сертифікації, додаються наступні документи:

 • дані, потрібні для ідентифікації заявника (ПІБ, місце роботи, адреса, контактні дані);
 • сферу бажаної сертифікації (рівень кваліфікації, метод неруйнівного контролю, сектор(-а) промисловості);
 • інформація про виробничий стаж роботи;
 • довідку про задовільний стан зору;
 • відомості про спеціальну підготовку;
 • фотографії кандидата 3×4 – 3 од.

** ОСП може відхилити заявку на проведення сертифікації кандидата, письмово повідомивши Заявника про причини відмови, на таких підставах:

 • відсутність документу, що засвідчує проходження кандидатом теоретичної та практичної підготовки з обраного методу (-ів) неруйнівного контролю;
 • недостатній обсяг підготовки з заявленого методу;
 • недостатній стаж виробничої діяльності у заявленому методі;
 • незадовільний стан здоров’я;
 • некомплектність наданих документів;
 • інші відхилення від встановлених вимог.
 • 2. Порядок сертифікації спеціалістів сварочного виробництва.

Етап 1 – Подання та розгляд заявки:

 1. Замовник заповнює бланк заявки та всі необхідні додатки до заявки (посилання).

  Вимоги до кандидатів:

  Зварник

  Кандидат повинен мати:

  • вік не молодше 18 років;
  • документ, який підтверджує присвоєння кандидату кваліфікації зварника (диплом, свідоцтво, атестат), або інший документ, що засвідчує проходження кандидатом теоретичної та практичної підготовки зі зварювання;
  • мати теоретичні знання та професійні навички, необхідні для якісного виконання зварювання у визначеній області сертифікації.

  Оператор, наладчик

  Кандидат повинен мати:

  • вік не молодше 18 років;
  • документ, який підтверджує отримання навчальної підготовки або наявність досвіду практичної роботи на виробництві у рамках своєї кваліфікації;
  • мати професійні та функціональні знання, необхідні для якісного виконання процесу регулювання параметрів режиму зварювання для  механізованого чи автоматичного зварювання, або налагодження зварювального обладнання для механізованого чи автоматичного зварювання.
 2. ОСП розглядає Заявку та надані документи та направляє заявнику Рішення за заявкою у двох примірниках із зазначенням, що ОСП може (чи ні) надати послуги з сертифікації персоналу, щодо заявленої галузі; запропонований екзаменатор, або склад комісії, та назва акредитованої випробувальної лабораторії або органу з інспектування, що буде здійснювати випробування контрольних зразків. У разі позитивного рішення, Замовнику також буде направлений Договір на сертифікацію, з указаною вартістю даних послуг.

Етап 2 – Проведення перевірки теоретичних знань:

Перевірка теоретичних знань кандидатів є обов’язковою при первинній сертифікації.

Повідомлення Замовника про дату та час проведення теоретичного екзамену здійснюється офіційним листом, надісланим на адресу Замовника будь-яким зручним для нього способом (електронною поштою, факсом чи іншим).

Екзамен проводиться у формі комп’ютерного або письмового тестування у присутності призначеного екзаменатора.

Етап 3 – Перевірка практичних навичок:

При проведенні кваліфікаційних випробувань в питаннях перевірки практичних навичок, кандидат повинен виконати контрольні зварні з’єднання у кількості достатній для перекриття бажаної сфери сертифікації та проведення необхідних випробувань (неруйнівними та руйнівними, якщо це передбачено, методами контролю).

Перевірка практичних навичок кандидатів здійснюється або на зварювальних дільницях Замовника, або на випробувальній базі ОСП. Місце проведення  перевірки практичних навичок Заявник повинен вказати в Заявці на проведення сертифікації.

Етап 4 – Проведення випробувань контрольних зразків:

Проведення випробувань контрольних зразків є одним з найбільш важливих етапів процесу сертифікації. Випробування, зазвичай, проводяться з використанням неруйнівних методів контролю (візуальний контроль, рентген контроль або ультразвукова дефектоскопія), а там, де це регламентовано нормативними документами, додатково ще використовуються і руйнівні методи контролю.

За результатами неруйнівних випробувань зварні з’єднання не повинні  мати дефектів, розміри яких перевищують максимально допустимі значення, вказані у відповідних нормативних документах з оцінки якості, а саме: тріщин усіх видів і напрямків, відхилень за формою та розмірами шва, непроварів, несплавлень, глибоких підрізів, незаварених кратерів, пористості, шлакових включень та ін.

Етап 5 – Рішення про сертифікацію та строк дії сертифікату:

За результатами кваліфікаційних випробувань Орган із сертифікації персоналу приймає рішення про сертифікацію особи. Рішення може носити позитивний та негативний характер. У разі позитивного рішення – особі оформляється Сертифікат зварника, а в разі негативного рішення – Замовнику направляється мотивована відмова в сертифікації.

Термін дії сертифікату зварника може становити або 2, або 3 роки, в залежності від того, який буде обраний спосіб продовження строку дії сертифікату, котрий повинен бути вказаний в Заявці на первинну сертифікацію.

Термін дії сертифікату починається з дати проведення зварювання контрольних зразків.

Продовження терміну дії сертифікату

Продовжити дію сертифікату на новий термін можливо одним з наступних способів:

 1. пройти повторні кваліфікаційні випробування (при цьому термін дії первинної сертифікації становитиме 3 роки та відповідно термін дії при продовженні сертифікації також становитиме 3 роки);
 2. надати в ОСП дані про контроль (завірені копії протоколів радіографічного або ультразвукового контролю, котрий виконаний сертифікованими у відповідності до ISO 9712 фахівцями з НК не нижче 2-го рівня кваліфікації акредитованої лабораторії або інспекційного Органу, або протоколи руйнівних випробувань) двох зварних з’єднань, виконаних даним зварником на протязі останніх шести місяців до закінчення терміну дії сертифікату. В даному випадку термін дії первинної сертифікації становитиме 2 роки і відповідно термін дії при продовженні сертифікації також становитиме 2 роки.    

У загальному випадку схема сертифікації виглядає наступним чином:

Зобов’язання, які повинен взяти на себе Замовник:

 1. Виконання вимог схеми сертифікації.
 2. Дотримання правильного застосування сертифікату.
 3. Не використовувати сертифікат, таким чином, котрий може нанести шкоду репутації ОСП ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», а також не робити заяв по відношенню до сертифікату, котрі можуть вводити в оману.
 4. Допустити екзаменатора до місця проведення кваліфікаційних випробувань.
 5. Надання всієї необхідної документації для сертифікації.
 6. Достовірність наданої інформації.
 7. Припинення використання сертифікату після закінчення його терміну дії або його анулювання ОСП.
 8. Надання сертифікату своїм замовникам, в повному обсязі та без виправлень.
 9. Надання в ОСП інформації про зміни, які можуть вплинути на сферу сертифікації.