Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Ліфти, ескалатори, траволатори

Лифт пассажирский

Відділ діагностики підйомних споруд Товариства технічного нагляду «ДІЕКС» проводить роботи з експертного обстеження ліфтів всіх типів (пасажирські, вантажні, вантажопасажирські, лікарняні, малі вантажні і т.д.), а також технічний огляд ескалаторів та траволаторів.

Експертне обстеження (технічне діагностування) проводиться з метою визначення технічного стану обладнання, визначення можливості, доцільності, умов і терміну його надійної експлуатації, а також з метою встановити необхідність ремонту, реконструкції або виведення з експлуатації.

Експертне обстеження устаткування проводиться у разі:

  • закінчення граничного строку експлуатації;
  • реконструкції (переобладнання) або модернізації;
  • аварії або пошкодження з метою визначення можливості відновлення;
  • виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення;
  • в інших випадках відповідно до вимог чинних НД або з ініціативи роботодавця.

Експертне обстеження устаткування проводиться відповідно до вимог методичних вказівок, розроблених і затверджених у встановленому порядку.

Документами, що регламентують проведення робіт з експертного обстеження ліфтів, діючими на Україні є:

  1. «Постанова Кабінету міністрів України від 26.05.2004р., № 687. Про затвердження Порядку проведення огляду, випробувань та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
  2. НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів».
  3. Методичні вказівки з проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів.