Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Трубопроводи

Трубопроводы

ТОВ СП «Товариство технічного нагляду «ДІЕКС» проводить роботи з експертного обстеження, технічного огляду, паспортизації, розрахунків міцності, неруйнівного контролю, генеральну і вибіркову ревізію:

  • технологічних трубопроводів (в т.ч аміакопроводів, трубопроводів хлору та ін),
  • трубопроводів пари та гарячої води,
  • газопроводів природного газу (у т.ч лінійних частин магістральних газопроводів, газопроводів системи газопостачання та газового господарства підприємств чорної металургії),
  • нафтопроводів, нафтопродуктопроводів (в т.ч. лінійних частин магістральних нафтопроводів),

а також іншими видами експертних робіт та неруйнівного контролю, пов'язаних з експлуатацією трубопроводів різного призначення.

Експертне обстеження (технічне діагностування) - проводиться з метою визначення технічного стану обладнання, визначення можливості, доцільності, умов і терміну його надійної експлуатації, а також з метою встановити необхідність ремонту, реконструкції або виведення з експлуатації.

В случае отработки нормативного срока службы оборудования проводится комплекс работ по экспертному обследованию и внеочередному полному техническому осмотру.

Експертне обстеження устаткування проводиться у разі:

  • Закінчення граничного терміну експлуатації.
  • Реконструкції (переобладнання) або модернізації.
  • Аварії або пошкодження з метою визначення можливості відновлення.
  • Виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.
  • В інших випадках, відповідно до вимог чинних НД або з ініціативи роботодавця.

Технічний огляд проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції та модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устаткування, оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам.

Проводиться первинний, періодичний та позачерговий технічний огляд устаткування.

У разі відпрацювання нормативного терміну служби устаткування, проводиться комплекс робіт з експертного обстеження та позачергового повного технічного огляду.