Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Енергоаудит

У зв'язку з відсутністю повноцінного утеплення, неправильним вибором і монтажем віконних конструкцій, недостатньою ізоляцією в місцях втрат тепла, недосконалості технологій зведення будівель теплові втрати приміщень досягають 30-70%.

В середньому, витрата енергії будівлями в Україні становить 230 кВт/год на 1 кв.м., що випереджає на 45% нашого найближчого сусіда - Польщу. Причиною такого високого енергоспоживання не є національна особливість культури, а низький рівень енергоефективності.

Енергоефективність - методика ефективного споживання енергоресурсів, яка дозволяє використовувати меншу кількість енергії не змінюючи рівня енергетичного забезпечення будівель або технологічних виробничих процесів. Якщо енергозбереження, в основному, спрямоване на кардинальне зменшення енергоспоживання, то енергоефективність - на більш корисне витрачання енергії.

Більше 85% будівель нашої країни відноситься до класів енергоефективності з найнижчими показниками E і F - будівлі "вхолосту" споживають на 25-50% більше енергоресурсів, опалюючи не внутрішній простір, а вулицю. Всього лише 5% новобудов відповідають класам з оптимальними показниками - C і B!

У всьому світі проблема нераціонального споживання енергії знаходить своє рішення після проведення енергоаудиту. Енергоаудит - комплексний підхід до обстеження об'єкта з метою виявлення його технічного стану та оцінки рівня енергоефективності, розробки, узгодження і впровадження плану щодо оптимізації та зменшення енергоспоживання. Компанією проводяться енергоаудити будівель, котеджів, ОСББ, ресторанів, підприємств, заводів, огороджувальних конструкцій, інженерних систем, систем обліку, виготовлення енергопаспортів будівель і енергетичних сертифікатів. Підвищення рівня енергоефективності на будь-якому підприємстві - одна з актуальних задач, рішення якої дозволяє більш ефективно управляти коштами. Зниження витрат на енергоресурси призводить до зниження собівартості продукції або послуг.

Основні цілі енергоаудиту:

  • Виявлення основних витратних статей в енергетичному балансі підприємства.
  • Ідентифікація та візуалізація енергетичних втрат.
  • Оптимізації споживаних енергоресурсів, визначення заходів з енергозбереження.

Компанія ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» в роботах, пов'язаних з енергоаудитом і підвищенням рівня енергоефективності, використовує приладовий парк тільки з вимірювальної техніки найвищого класу (Fluke, Flir, Laserliner), всі прилади проходять обов'язкову калібрування в акредитованих по ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006 метрологічних лабораторіях. Фахівці, які проводять енергоаудит, не тільки дотримуються вимог європейських стандартів ISO 6781-3:2015 і ISO 50001:2011, але і пройшли спеціальну підготовку і сертифікацію відповідно до вимог ISO 9712:2012 на 2 рівень кваліфікації з візуального методу неруйнівного контролю.

Для виявлення всіх тепловтрат в будівлі потрібно тільки один сеанс тепловізійного контролю. Час проведення - до 3 годин.