Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Главная / Послуги / Технічне діагностування / Об'єкти обстеження / Вантажопідіймальні крани та механізми

Вантажопідіймальні крани та механізми

Кран башенный

Товариство технічного нагляду «ДІЕКС» проводить роботи з експертного обстеження вантажопідіймальних кранів усіх типів (мостові, козлові, баштові, портальні, крани-перевантажувачі, автомобільні, гусеничні, залізничні), а також підйомників.

Експертне обстеження (технічне діагностування) проводиться з метою визначення технічного стану обладнання, визначення можливості, доцільності, умов і терміну його надійної експлуатації, а також з метою встановити необхідність ремонту, реконструкції або виведення з експлуатації.

Експертне обстеження устаткування проводиться у разі:

 • закінчення граничного строку експлуатації;
 • реконструкції (переобладнання) або модернізації;
 • аварії або пошкодження з метою визначення можливості відновлення;
 • виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення;
 • в інших випадках відповідно до вимог чинних НД або з ініціативи роботодавця.

Основними методами неруйнівного контролю (НК) підйомних споруд є:

 • візуальний контроль (ВК);
 • магнітопорошкова дефектоскопія (МПД);
 • ультразвуковий контроль (УЗК);
 • метод визначення напружено-деформованого стану металоконструкцій (Коерцитиметри).

Експертне обстеження устаткування проводиться відповідно до вимог методичних вказівок, розроблених і затверджених у встановленому порядку.

Документами, що регламентують проведення робіт з експертного обстеження вантажопідіймальних кранів і підіймачів, діючими на Україні є:

 1. «Постанова Кабінету міністрів України від 26.05.2004р., № 687. Про затвердження Порядку проведення огляду, випробувань та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
 2. НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів».
 3. НПАОП 0.00-1.36-03 «Правила будови і безпечної експлуатації підіймачів».
 4. Методичні вказівки з проведення експертного обстеження (технічного діагностування) відповідного обладнання.