Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Котли

Котёл

ТОВ СП «Товариство технічного нагляду «ДІЕКС» проводить роботи з експертного обстеження, технічного огляду, паспортизації, розрахунків міцності, неруйнівного контролю елементів:

 • котлів парових (в т.ч. парових котлів, з тиском пари до 0,7 гкс/см2),
 • котлів водогрійних (в т.ч. водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 º С),
 • автономних пароперегрівачів,
 • Пароперетворювачі,
 • економайзерів,
 • енергетичних котлів,
 • котлів-утилізаторів,
 • парових котлів, з тиском пари до 0,7 гкс/см2,

а також іншим видам експертних робіт і неруйнівного контролю, пов'язаних з експлуатацією котлів різного призначення.

Експертне обстеження (технічне діагностування) - проводиться з метою визначення технічного стану обладнання, визначення можливості, доцільності, умов і терміну його надійної експлуатації, а також з метою встановити необхідність ремонту, реконструкції або виведення з експлуатації.

Котёл ДКВР

Експертне обстеження устаткування проводиться у разі:

 • Закінчення граничного терміну експлуатації.
 • Реконструкції (переобладнання) або модернізації.
 • Аварії або пошкодження з метою визначення можливості відновлення.
 • Виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.
 • В інших випадках відповідно до вимог чинних НД або з ініціативи роботодавця.

Технічний огляд проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції та модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устаткування, оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам.

Проводиться первинний, періодичний та позачерговий технічний огляд устаткування.

У разі відпрацювання нормативного терміну служби устаткування, проводиться комплекс робіт з експертного обстеження та позачергового повного технічного огляду.