Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Вихрострумовий контроль

Коротка проблематика і зміст

Використання теплообмінних апаратів є невід'ємною частиною практично будь-якого технологічного процесу.

Широке застосування отримали кожухотрубні теплообмінні апарати.

Визначення технічного стану металу труб в трубних пучках - дуже важливе завдання.

Виявлення дефектів у кожній трубі - запорука безвідмовної роботи комплексу в цілому.

Основна проблема - визначення стану кожної труби. Традиційні способи (гідравлічні випробування) не дають повної інформації.

Періодичне обстеження обладнання дозволяє дати рекомендації для ремонту та прогнозування терміну служби.

Ми пропонуємо свої послуги з обстеження трубних пучків теплообмінного обладнання з використанням вихрострумового методу контролю. Високочутливе вихрострумове устаткування дозволяє швидко і надійно виявити дефекти. Метод безпечний, надійний і прийнятний для виробництв із строгими обмеженнями та вимогами до відповідності технічним умовам.

Важливість діагностики теплообмінного обладнання

Важливість внутрішньотрубної діагностики полягає в наступному:

 • Вчасно проведена діагностика дозволяє уникнути аварій, екологічного збитку, штрафів
 • Діагностика дає підставу для проведення ремонту
 • Застосування вихрострумового методу контролю для оцінки технічного стану металу теплообмінних труб дозволяє заощадити підприємству час і гроші - підприємство може не робити повну заміну трубного пучка, а замінити тільки труби з неприпустимими дефектами за результатами вихрострумового контролю до виходу їх з ладу, не знижуючи при цьому ефективність роботи обладнання.
 • Після проведення ремонту за результатами контролю забезпечується робота теплообмінного устаткування з найбільш можливим коефіцієнтом корисної дії
 • періодичність контролю забезпечує моніторинг розвитку виявлених дефектів, а отже і швидкість зносу теплообмінного устаткування.

Спосіб вирішення проблеми

Ми готові запропонувати вирішення проблеми визначення стану труб в теплообмінних апаратах:

 • котли-утилізатори
 • кип'ятильники
 • підігрівачі
 • холодильники
 • теплообмінники високого і низького тиску
 • конденсатори високого і низького тиску
 • скрубери

Рішення та послуги

Рішення включає в себе:

 • Підготовка до проведення збору даних (визначення параметрів контролю і підготовка труб)
 • Проведення збору даних
 • Аналіз даних
 • Оформлення результатів контролю
 • Оцінка якості виконаних робіт

Роботи проводяться досвідченим персоналом з використанням надійного устаткування

Вихретоковый контроль

Вихрострумовий контроль

ВСК - один з методів НК:

 • заснований на наведенні електричних струмів в контрольованому матеріалі
 • вихрові струми викликані електромагнітними котушками
 • контролюються шляхом заміру електричного опору зонда

ВСК- застосовується для контролю якості матеріалів, на наявність в них несуцільностей і неоднорідностей:

 • в приповерхневому тонкому шарі для товстих зразків
 • по всій товщині стінки для виробів з товщиною стінки не більше 7 мм

ВСК - можливий тільки для контролю якості електропровідних матеріалів

Напрямками промислового застосування вихростумового контролю є:

 • вимірювання і визначення електричної провідності;
 • визначення наявності несуцільностей у матеріалах;
 • Контроль трубних пучків теплообмінників (деградація матеріалу в процесі експлуатації)
 • Контроль в аерокосмічній області (контроль конструкцій через великі механічні навантаження)
 • Вимірювання покриття (протягом строку експлуатації)
 • вимірювання товщини покриттів

Принцип роботи вихрострумового обладнання:

 • Магнітне поле утворюється при проходженні змінного струму через котушку
 • При наближенні котушки до провідного зразка. виникають вихрові струми
 • Магнітне поле, утворене вихровими струмами, протидіє магнітному полю котушки, зменшуючи величину сумарного поля і призводить до зміни імпедансу котушки і падіння напруги
 • Протидія первинного та вторинного магнітних полів служить основою отримання інформації

Основні властивості вихрових струмів:

 • Вихрові струми - замкнуті струмові контури, індуковані в матеріалі, що проводить, змінним магнітним полем
 • Траєкторія вихрових струмів спрямована паралельно обмотці котушки
 • Вихрові струми протікають по шляху найменшого опору
 • З поглибленням в матеріал, що проводить, амплітуда вихрових струмів зменшується
 • У міру поглиблення, вихрові струми зсуваються по фазі щодо струмів на поверхні
 • Сила вихрових струмів і магнітного потоку слабшає з глибиною
 • Із зростанням глибини виникає запізнювання по фазі вихрових струмів

Вихрострумовий контроль: технологія

Параметри, що впливають на чутливість до дефектів.

 • Даний метод має як переваги, так і обмеження.
 • незважаючи на хорошу чутливість до приповерхневих дефектів, чутливість до дефектів, що залягають на великій глибині. дуже мала;
 • прийнятною є глибина залягання дефекту до 7 мм;

Дві обставини обумовлюють наявність даного обмеження:

 • існування загасання вихрових струмів з глибиною.
 • ступінь загасання визначається властивостями;
 • контрольованого матеріалу і частотою контролю.
 • ослаблення магнітного потоку і, як наслідок, щільності вихрових струмів з глибиною внаслідок малого діаметра більшості з використовуваних зондів;
 • глибину проникнення можна збільшити за рахунок збільшення діаметра зонда, але тоді знижується чутливість до дефектів малого розміру;
 • впливу діаметра зонда на якість контролю і визначає те, що даний метод контролю застосовують тільки при роботі із зразками товщиною менше 5 мм.

Застосування високочутливого вихростумового обладнання допомагає швидко і надійно виявити дефекти устаткування.

Відносно високі частоти використовуються для визначення поверхневих дефектів, а найнижчі - коли потрібно більш глибоке проникнення.

Переваги використання нашого рішення

При проведенні вихрострумового контролю є кілька основних переваг порівняно зі стандартними методами неруйнівного контролю:

 • заміна тільки труб з неприпустимими дефектами, за результатами вихрострумового контролю до виходу їх з ладу;
 • не знижується ефективність роботи обладнання
 • на сигнали перетворювача практично не впливають вологість, тиск і забрудненість газового середовища, радіоактивні випромінювання, забруднення поверхні об'єкта контролю непровідними речовинами.
 • ведення моніторингу зносу і розвитку виявлених дефектів у теплообмінному обладнанні.
 • Таким чином, підприємство-замовник економить час і гроші при проведенні капітальних ремонтів і технічних обслуговувань устаткування.

Приклад

Гідравлічні випробування теплообмінників пов'язані з великими витратами часу і зусиль, спрямованих на монтаж / демонтаж кришок, підняття тиску, отглушення труб, які протекли. При цьому немає жодної гарантії, що через деякий час не потечуть інші труби.

 

Установка трубного пучка в корпус апарату - досить складна і важка процедура.

Установка трубного пучка в корпус аппарата

При використанні вихрострумового методу контролю, можлива часткова або повна заміна труб у трубному пучку, не допускається протікання труб в процесі експлуатації. При цьому площа теплообміну зберігається, а отже дотримуються і параметри технологічного процесу. Крім того, реєструються всі дефекти труб теплообмінного апарату і ведеться моніторинг їх зміни при наступному контролі.

Заключение

Висновок

 • Практика проведення контролю теплообмінного обладнання показала, що в даний час контроль стану трубних пучків, як правило, проводиться шляхом гідравлічних випробувань. При цьому неможливо отримати повну і достовірну картину стану труб.
 • Ефективне вирішення цієї проблеми - використання вихрострумового методу з використанням датчиків, що рухаються всередині труби. При цьому результати контролю по кожній трубі зберігаються в базу даних і можуть бути затребувані в будь-який час. Це дозволяє не тільки реєструвати дефекти, але і відстежувати динаміку їх розвитку, що дає можливість розраховувати залишковий ресурс роботи обладнання, а також уникнути позапланових зупинок та економічних втрат у зв'язку з незапланованим ремонтом.
 • Наша послуга допомагає ефективно вирішити проблему оцінки стану теплообмінного устаткування і уникнути істотних фінансових втрат.