Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпрі
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Метод теплобачення (Тепловізор)

Тепловизор

Температура як кількісний показник внутрішньої енергії тіл є універсальною характеристикою об'єктів і процесів фізичного світу, в якому безперервно відбувається генерація, перетворення, передача, накопичення і використання енергії в її різних формах. Аналіз теплових процесів (теплових полів, втрат тепла і т.п.) дозволяє отримати різноманітну інформацію про стан об'єктів і протікання фізичних процесів у природі, енергетиці, будівництві, промисловості і т.д.

Будь-яке тіло з температурою, відмінною від абсолютного нуля, є джерелом інфрачервоного (теплового) випромінювання, відкритого ще в 1800г. Вільямом Гершелем. Наявність безпосереднього зв'язку інтенсивності теплового випромінювання тіла з його температурою, обґрунтованої в законах теплового випромінювання Стефана-Больцмана, Планка, Вина, дозволило здійснювати дистанційне вимірювання (контроль) температури шляхом реєстрації теплового випромінювання. Ця особливість техніки отримала назву термографія (або теплобачення).

Під термографією розуміють метод аналізу просторового та часового розподілу теплової енергії (температури) у фізичних об'єктах, що супроводжується, як правило, побудовою теплових зображень (термограм).

Термографія в діагностиці

Перегрев линии

Принцип теплової діагностики полягає в порівнянні еталонного і аналізованого полів температури. Аномалії температури служать індикаторами дефектів, а величина температурних сигналів і їх поведінка в часі лежать в основі кількісних оцінок тих чи інших параметрів об'єктів.

Для тепловізійного методу характерна загальна проблема технічної діагностики дефектів: як правило, дефекти виявляють у функціонуючому об'єкті, отже, оцінка можливого збитку носить імовірнісний характер.