Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпропетровську
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Главная / Послуги / Сертифікація персоналу зварювального виробництва

Сертифікація персоналу зварювального виробництва

Належна кваліфікація персоналу завжди була одним з ключових аспектів випуску якісної, надійної та безпечної продукції, яка користується на вітчизняних та світових ринках найбільшим попитом.

Підтвердження кваліфікації персоналу третьою незалежно стороною – одна з ключових вимог більшості національних та міжнародних нормативних документів, і законодавчих актів у сфері технічного регулювання випуску промислової продукції та підтвердження  її відповідності певним вимогам.

Як правило, основні вимоги до випуску продукції, яка підлягає обов’язковій оцінці відповідності, викладені в Технічних регламентах України, а в країнах Європейського Союзу – в Директивах Європейського парламенту. 

В міжнародній та європейській практиці оцінкою відповідності кваліфікації персоналу певним вимогам, як правило, займаються незалежні Органи з оцінки відповідності, якими і є Органи із сертифікації персоналу.

В 2015 році при ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» був створений і розпочав свою діяльність Орган із сертифікації персоналу (ОСП), який здійснює сертифікацію персоналу зварювального виробництва (зварників, операторів, наладчиків) відповідно до вимог наступних гармонізованих нормативних документів:

 • ДСТУ EN ISO 9606-1:2015 «Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі» (EN ISO 9606-1:2013, IDT; ISO 9606-1:2013, IDT).
 • EN ISO 9606-1:2013 «Qualification testing of welders. Fusion welding. Part 1: Steels».
 • ДСТУ ISO 9606-2:2008 «Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави» (ІSO 9606-2:2004, ІDT).
 • EN ISO 9606-2:2004 «Qualification test of welders. Fusion welding. Part 2: Aluminium and aluminium alloys».
 • EN ISO 9606-3:1999  «Approval testing of welders -- Fusion welding -- Part 3: Copper and copper alloys».
 • ДСТУ ISO 9606-3:2005 «Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 3. Мідь та мідні сплави». (ISO 9606-3:1999, IDT).
 • EN ISO 9606-4-1999 «Approval testing of welders -- Fusion welding -- Part 4: Nickel and nickel alloys».
 • ДСТУ ISO 9606-4:2005 «Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 4. Нікель та сплави нікелю». (ISO 9606-4:1999, IDT).
 • EN ISO 9606-5:2000 «Approval testing of welders -- Fusion welding -- Part 5: Titanium and titanium alloys, zirconium and zirconium alloys».
 • ДСТУ ISO 9606-5:2005 «Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 5. Титан та сплави титану, цирконій та сплави цирконію» (ISO 9606-5:2000, IDT).
 • ДСТУ ISO 14732:2014 «Персонал зварювального виробництва. Атестаційне випробовування операторів автоматичного зварювання плавленням та наладчиків контактного зварювання металевих матеріалів» (ІSO 14732:1998, ІDT).
 • EN ISO 14732:2013 «Welding personnel. Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials».

Випробувальна база ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» оснащена необхідним обладнанням для проведення кваліфікаційних випробувань відповідно до вимог вищезазначених нормативних документів.

За згодою сторін кваліфікаційні випробування кандидатів можуть проводитись на території замовника з використанням його матеріально-технічної бази.

Персонал та екзаменатори ОСП мають необхідну кваліфікацію та досвід у сфері сертифікації персоналу зварювального виробництва. Керівник Органу має кваліфікацію IWE (International Welding Engineer.)