Ваша промислова безпека!
Телефон у Дніпропетровську
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Главная / Про компанію / Політика компанії

Політика компанії

Політика у сфері якості

ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»

 Місія ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» - підвищення рівня промислової безпеки у сфері охорони праці з метою профілактики та запобігання негативному впливу технічних засобів і обладнання на людей та навколишнє середовище.

Задля забезпечення місії ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» бере на себе зобов’язання надання послуг високої якості та  підвищення ступеня задоволеності замовників за допомогою результативного застосування системи менеджменту  якості відповідно до вимог МС ISO 9001:2015.

Сфера застосування системи менеджменту якості охоплює:

 • інспекційні послуги у сфері приймання продукції та обстеження об’єктів підвищеної небезпеки;
 • експертні послуги у сфері охорони праці;
 • навчання з питань охорони праці;
 • атестацію фахівців з неруйнівного контрою та сертифікацію зварників і операторів;
 • медичну діяльність (психофізіологічне обстеження);
 • випробування факторів виробничого середовища.

ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» об’єднує діяльність органів з оцінки відповідності:

 • Орган з інспектування, акредитований на відповідність  ISO/IEC 17020, 
 • Орган з сертифікації персоналу, акредитований на відповідність  ISO/IEC 17024,
 • Вимірювальна електролабораторія акредитована на відповідність  ДСТУ ISO/IEC 17025,
 • Орган з оцінки відповідності технічним регламентам, акредитований на відповідність  ISO/IEC 17065,

Системи управління органів з оцінки відповідності  функціонують відповідно до вимог ISO 9001.

Керівництво підприємства вважає своїм обов'язком постійно контролювати процеси, якість послуг, що надаються, ступінь задоволеності замовників, підтримувати необхідний рівень якості послуг, що надаються, а також прагнути до постійного вдосконалення якості в зв'язку зі зростаючими потребами замовників і суспільства.

Задля реалізації Політики керівництво підприємства бере на себе зобов’язання:

 • завжди підтримувати зосередженість на підвищуванні задоволеності замовника;
 • забезпечити відповідність послуг вимогам замовника, а також застосованим законодавчим та регламентувальним вимогам;
 • сприймати вимоги замовників як основу діяльності і бути готовими до задоволення їх очікувань;
 • визначати внутрішні та зовнішні фактори, які мають відношення до  намірів підприємства і стратегії розвитку та котрі впливають на здібність досягати  намічених результатів;
 • визначати та враховувати ризики та можливості, які можуть впливати на відповідність послуг, а також на здатність підвищувати задоволеність замовника;
 • сприяти використанню процесного підходу та ризик-орієнтованого мислення;
 • всебічно підтримувати ідеї та пропозиції співробітників, спрямовані на розвиток і поліпшення системи якості;
 • забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації персоналу;
 • забезпечувати об'єктивність та неупередженість дій персоналу при наданні послуг;
 • забезпечувати необхідними ресурсами для досягнення запланованих результатів та безперервного вдосконалення системи якості;
 • постійно поліпшувати систему менеджменту якості.

Ми прагнемо зробити все від нас залежне для забезпечення повного задоволення замовників і виконання нашої місії.

 

Редакція № 1 від 01.07.16